WHEELMART

THAILAND

ค่าTRADE WARE คืออะไร


      

    ความนุ่มนวล การสึกหรอของดอกยางรถยนต์ แต่ละยี่ห้อ ทำไม?แตกต่างกัน ยางรถยนต์บางเส้นใช้งานไม่กี่พันKm ดอกยางสึกไปตั้งเยอะ ยางรถยนต์บางเส้นใช้งานหลายหมื่นKm ดอกยางสึกไปหน่อยเดียว Treadwear คือ คำตอบ ครับ
          ค่า Treadwear, Traction, Temperature ของยางรถยนต์ เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งโครงการ UTQG (Uniform Tire Quality Grading) เพื่อจัดอันดับคุณภาพยางรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในการซื้อยางรถยนต์ของพวกเขา
          โดยทั่วไปนั้นจะใช้เครื่องมือนอกเหนือจากที่รวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อน, ช่าง และผู้จำหน่ายยาง สิ่งสำคัญในการใช้ระบบนี้คือระบบการเปรียบเทียบความเกี่ยวข้องกันกับการใช้งานจริง ผู้ผลิตใช้สามเกณฑ์ในการแบ่งระดับ: treadwear, traction และ temperature ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อคุณต้องการซื้อยาง  บนฉลากกระดาษที่ติดอยู่บนหน้ายาง หรือ อักษรรหัสบนแก้มยางรถยนต์ (sidewall)  


 Treadwear เป็นอันดับเปรียบเทียบตามการสึกหรอของยางรถยนต์ เมื่อการทดสอบภายใต้เงื่อนไขควบคุมรอบคอบ เช่น อันดับ 400 ควรใช้งานได้นานกว่ายางรถยนต์อันดับ 200 แต่ต้องแลกมาด้วยเนื้อยางที่แข็งกระด้างและการเกาะถนนที่น้อยลง ประสิทธิภาพ treadwear จริงอาจจะแตกต่างกันอย่างมากมายตามการใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับรูปแบบนิสัยการขับขี่, การดูแลรักษา (แรงดันลมยาง), สภาพถนน และอากาศที่มีผลต่ออายุของยางรถยนต์ อันดับตัวเลขที่น้อย ก็ไม่ได้บ่งบอกถึงการเกาะถนนเสมอไป ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบดอกยางรถยนต์ โครงสร้างหน้ายางรถยนต์ แก้มยางรถยนต์ รวมทั้งส่วนผสมของเนื้อยางรถยนต์ 
          Traction เป็นอันดับความสามารถในการหยุดบนทางเปียก วัดภายใต้เงื่อนไขการควบคุมบนพื้นยางมะตอย และการทดสอบบนพื้นผิวคอนกรีต ณ ปี 1997 ระดับ traction จาก สูงสุด ไป ต่ำสุดที่ "AA", "A", "B" และ "C" ยางรถยนต์ที่จัดอันดับ "AA" อาจมีสมรรถนะดีในการเกาะถนนกว่ายางรถยนต์จัดอันดับที่ต่ำกว่า ทดสอบเบรค หน้า-ตรง ไม่พิจารณาระดับประสิทธิภาพในขณะเลี้ยวของยาง
          Temperature เป็นอันดับแสดงความต้านทานของยางรถยนต์ต่อความร้อนและความสามารถในการกระจายความร้อน ทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมในห้องปฏิบัติการการ ระดับจากสูงสุดไปต่ำสุดเป็น "A", "B" และ "C" เกรด "C" หมายถึงประสิทธิภาพต่ำสุดตามมาตรฐานความปลอดภัยสหพันธรัฐ ดังนั้นยางรถยนต์ "A" คือ ใช้งานได้ในขณะเย็นและแม้ว่ายางรถยนต์ "C" วิ่งในขณะที่ร้อนก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ปลอดภัยระดับอุณหภูมิจะจัดตั้งขึ้นสำหรับยางรถยนต์ที่พอเหมาะสมและไม่มากไป

-TREADWEAR   = ค่าการสึกหรอของยางรถยนต์
                           ตัวเลขน้อย - สึกหรอสูง   - อายุสั้น  - เกาะถนน
                           ตัวเลขมาก - สึกหรอน้อย - อายุยาว - เกาะถนนน้อยกว่า

-TRACTION  = ความสามารถในการหยุดบนถนนลาดยางหรือคอนกรีต(ไม่เกี่ยวกับการยึดเกาะถนนในโค้ง)
                          ค่าดีที่สุด AA,A,B และ C น้อยสุด

-TEMPERATURE  = ค่าความทนทาน การถ่ายเทความร้อนของยางรถยนต์
                              ค่ามากสุด A,B และ C น้อยสุด


     เปลี่ยนยางครั้งต่อไปอย่าลืมนึกถึงยาง Dcenti นะค่ะ เป็นยางผลิตประเทศไทย ยางไทยมั่นใจ 100% รับประกัน 50,000 กิโลเมตร บวม แตก บาด ภายใน 90 วัน เปลี่ยนเส้นใหม่ทันที!!! ได้รับมาตรฐาน ISO /GB / OHSAS ยาง Dcenti (ดีเซนติ) รุ่นGodzilla มี 4 ไซต์ ได้แก่ 265/50ZR20 , 255/50ZR18 , 255/55ZR18 และ 265/60ZR18

ขอบคุณบทความดีๆ จาก http://www.tyre4car.com