WHEELMART

THAILAND

ยางเป็นแผล สามารถซ่อมแซมและใช้งานต่อได้หรือไม่ ?


ในกรณีที่ยางเกิดบาดแผลจากการถูกตะปูแทงทะลุหรือถูกวัตถุมีคมบาดนั้น สามารถทำการซ่อมแซมความเสียหายได้ แต่การซ่อมแซมบาดแผลที่เกิดขึ้นสามารถทำได้เพียงแค่ 2 ตำแหน่งเท่านั้นและบาดแผลจะต้องมีระยะห่างกัน 40 เซนติเมตรขึ้นไป

แต่ในกรณีจุดที่มีความเสียหายเกิดขึ้นที่แก้มยางหรือบาดแผลที่หน้ายางและโครงยางมีขนาดใหญ่เกินไปนั้น ไม่ควรทำการซ่อมแซมเพื่อใช้งานต่อ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายขณะขับขี่ได้ ทางเราขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยคะ

.

.

#LandsailTiresThailand #Landsail #Rs009 #Ls588 #Ls388 #Clv2 #Clx-9 #Clx-10 #Clx11

#Landsail thailand Tyres - official partner of Leicester City Football Club

ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.landsailthailand.com