WHEELMART

THAILAND

ภาพบรรยากาศ Dcenti งาน Super Drag Record 2017


จบลงไปแล้วกับงาน Super Drag Record 2017 สนาม Bangkok Drag Avenue คลอง 5 วันที่ 24 ธันวาคม 2560 งานแข่งครั้งยิ่งใหญ่ของวัยรุ่นยุค 90 การรวมตัวของสายปั้มทุกสำนัก  การบันทึกสถิติ คอมมอนเรว 4 รุ่น งานนี้แข่งขันกันอย่างสมศักดิ๋ศรีจริง ๆ ทั้งรถ ทั้งรางวัล