WHEELMART

THAILAND

Dcenti ร่วมงานแข่ง isuzu one make race 2018


ภาพบรรยากาศงานแข่งขันรถ isuzu one make race 2018 ที่สนามพีระเซอกิตวันแรก นำทีมโดย คุณพีท ทองเจือ ร่วมกับ PTT / NP TIRE /DCENTI งานนี้มีทั้งแดดทั้งฝน แต่ผลการแข่งกันก็ออกมายอดเยี่ยมเลยทีเดียว