WHEELMART

THAILAND

Dcenti ร่วมแสดงสินค้างาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ “IP Fair 2018”


Dcenti ร่วมแสดงสินค้างาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ “IP Fair 2018” ในวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด IP : Powering Change เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของนักคิด นักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น