WHEELMART

THAILAND

บรรยากาศงานแข่งสนามแข่งรถภูหลวง จ.เลย


รวมภาพบบรยาการสนามแรกของงานแข่ง Dcenti Drag Race Bu ThaiStone ณ สนามแข่งรถภูหลวง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่าน