WHEELMART

THAILAND

LANDSAIL MULTI TERRAIN R/T

Series : MULTI TERRAIN R/T

Model : MULTI TERRAIN R/T

Code :

 

 Size

 Speed

 Treadwear

 Psi

 Maxloud(kg)

265/70R16  112Q 720/A/A 44 1120
265/60R18 110Q 720/A/A 44 1060
285/60R18 116Q 720/A/A 44 1250
265/50R20 107Q 720/A/A 44 975

 

LANDSAIL MULTI TERRAIN R/T

ตอบสนองทั้งประสิทธิภาพบนถนนขรุขระ และความนุ่มสบายบนทางเรียบ ผสมประสานอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการออกแบบดอกยางและแก้มยาง จึงให้แรงกรุยดีบนถนนขรุขระและประสิทธิภาพดีบนทางเรียบทั้งในสภาพผิวถนนแห้งและเปียก รวมทั้งให้อายุการใช้งานที่พึงพอใจต่อผู้ใช้